الماس 0.38 ct

$247.00

په سټاک 1

اضافه سند

کټه ګورۍ: په پېژندتورو: